AMORC - STARO ZNANJE ZA NOVO VRIJEME

 

Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, AMORC (Stari i mistični Red Ruže i Križa) je nasljedna organizacija Reda Ruže i Križa iz 17. stoljeća. AMORC je inicijacijski Red, a poučava put posvećenja koji svoje studente vodi k većem saznanju i vlastitoj spoznaji Boga. Praksom Inicijacije, svečanim uvođenjem na svaki viši stupanj spoznaje, temeljito se razvijaju duhovne sposobnosti jer odgovarajući postupak pronalazimo i u zakonima svemira.

Najvažniji element AMORC-studija je mistika. Mističarima se nazivaju oni ljudi koji pokušavaju unaprijediti i koristiti svoje vlastito unutarnje biće kako bi pronašli izravan pristup Svevišnjem. Tim kratkim, svjesnim spajanjem s božanskom sviješću, koja u svakom od nas drijema, može se postići duboki unutarnji mir i uravnoteženost. Iskustvom i praktičnom primjenom zakonitosti moguće je postupno ovladati izazovima i poteškoćama života.

Pripadnik Reda Ruže i Križa ne prihvaća jednostavno slike svijeta i tvrdnje kao istinite, nego stvara vlastita iskustva s takozvanom drugom realnošću, čiju istinitost može preispitati. Sudjelujući aktivno u svakodnevnom životu, može dokazati vrijednost svojih spoznaja i djelovati svojim sigurnim, ali neupadljivim ovladavanjem životom.

U slici o svijetu jednog mističara svemir je duhovne prirode. To je sam sebe svjesni zbir svega onoga što jest. Sva materija i energija dio su te prasupstance. Naša svijest je tek jedan dio, jedna iskra beskonačno velike božanske svijesti, i time je besmrtna.

To objašnjava kako snaga duha djeluje na život svih nas i zašto ne postoji slučajnost. Svrha Stvaranja jest razvijati se kroz mnoge nove inkarnacije do sveobuhvatnog oblika postojanja.