TRADICIJA I UČENJE

 

amorcbf8Studij AMORC-a – Starog i mističnog Reda Ruže i Križa – počiva na dva temelja, na studiju kod kuće i na ritualu. Studij kod kuće se s jedne strane gradi na poslanom studijskom materijalu, nazvanom Monografije, i na Inicijacijama. Ritual ili ritualni rad dobiva značaj uglavnom na susretima studenata u pojedinim gradskim grupama.

Na čemu se, dakle, zasniva sustav poučavanja Starog i mističnog Reda Ruže i Križa?

Tri su stupa koja podupiru sustav poučavanja: tradicija (predaja), učenje i iskustvo. Najvažniji element, koji sve međusobno povezuje, je mistika kao mogućnost korištenja mudrosti vlastitog, sveobuhvatnog, sa izvorom vječno povezanog bića i primjene u svakodnevnom životu.

Predaja istovremeno sadrži povijest i tradiciju pripadnika Reda Ruže i Križa. Ona kaže da su učenja pripadnika Ruže i Križa proizašla iz predaja škola Misterija prošlosti, da su se tisućama godina dalje razvijala i usavršavala, a to je tema o kojoj ćemo kasnije nešto više reći. Predaja nadalje kaže da se misaono blago ne svodi na nekog pojedinca, nego su u sustav Reda ušli mnogi ljudi i njihova otkrića, misli, predodžbe, prosvjetljenja i kozmičke objave.

Postoji, dakle, usmena i pisana tradicija predaje ovog znanja. Oba oblika su još uvijek aktualna i u uporabi.

U vezi s time važno je također da pisana tradicija poučavanja pripadnika Ruže i Križa započinje istovremeno kad i umjetnost tiskarstva, ali i s prvim službenim spisima pripadnika Ruže i Križa: „Fama Fraternitatis“ i „Confessio Fraternitatis“.

Pri tome treba napomenuti da se u oba spisa ne radi o životu ili poučavanju nekog „Christiana Rosenkreutza“. Osoba s takvim imenom nikad nije postojala! Ova dva slova, C. R., od kojih je ovo ime izvedeno – znače nešto sasvim drugo i treba ih shvatiti simbolično.

Tijekom studija pripadnika Ruže i Križa povijesna predaja igra važnu ulogu. Time se, međutim, ne misli na povijesne datume i činjenice, nego prije svega na istraživanje povezanosti u prirodi, čovjeku i Kozmosu, te na studij simbolične mistike.

CHv 1GbVAAAzYjGUz rad na samome sebi, u pogledu oplemenjivanja i majstorstva svog životnog područja – nakon određenog vremenskog razdoblja studiranja – dolazi i uvođenje u skriveni jezik i primjena „alkemijskih elemenata“ i „principa“, sedam tradicionalnih „planeta“, „hermetičkih principa“, „hebrejskih slova“, „tarota Ruže i Križa“ itd. Sve se to polako i postupno prenosi studentu u skladu s njegovim trudom, njegovim razvojem i stupnjem spoznaje.

Na koja iskustva se čovjek može osloniti? Na kraju krajeva samo na svoja vlastita! U skladu s tradicijom i predajom sačuvanom praksom mističara, AMORC svojim učenjima pokušava pomoći studentima. Prije svega je potrebno probuditi povjerenje u samoga sebe, u svoje sposobnosti, mogućnosti i djelovanje u suglasju sa zakonima prirode i Kozmosa. Povjerenje je važan preduvjet za napredak na ovome mističnom putu.

AMORC prenosi znanje koje se dijeli na teoriju i praksu. Nakon pisanih pouka slijedi primjena, a svakodnevica je prostor za primjenu, ali i njezin najveći kamen kušnje. U svakodnevnom ophođenju sa samim sobom i s drugima, možemo utvrditi gdje smo, koliko smo napredovali i koliko točnima su se pokazale naše vlastite predodžbe.

Učenje Reda Ruže i Križa treba studentima pokazati i učiniti ih svjesnim toga da su sva događanja na prirodan način međusobno povezana. Čovjek, okružen prirodom i Kozmosom, mora upoznati sebe i svoje skrivene duhovne sposobnosti i dalje ih razvijati, kako bi dospio do novog svjesnog sklada s Kozmosom i prirodom. Ovo ga vodi ka višoj svijesti, budući da prerasta svoj elementarni svijet svjesnosti.